Notícies

CARNET D’ESPORTISTA 22/23 (#esportpopular)

Ja podeu tramitar el carnet a través de la nostra web

La tramitació del Carnet d’Esportista del Consell Esportiu del Garraf comporta l’alta del seu titular en l’assegurança d’accidents esportius que l’entitat té contractada amb ASISA i que és obligatòria per poder participar en totes aquelles competicions de futbol, futbol-7 i futbol-sala vinculades al mateix Consell al llarg de la temporada.

TRAMITAR CARNET

www.cegarraf.cat