Política de Privacitat

A CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF
G08871659
Rambla Sant Jordi, s/n. – 08800 Vilanova i la Geltrú.
938933102
cegarraf@cegarraf.cat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a cegarraf@cegarraf.cat o Rambla Sant Jordi s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de dades de contacte web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF provenen de: El propi interessat.

2. Tractament de dades de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o activitats.
 • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF provenen de: El propi interessat.

3. Tractament de les dades de nous usuaris

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades seran eliminades en el termini de quatre anys des del registre o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la seva publicació en els medis informatius que utilitzi l’empresa com web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats asseguradores, amb la finalitat de requisit contractual.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Tots els mitjans d’informació utilitzats per l’empresa per a la publicació d’activitats, amb la finalitat de comunicar les imatges.

Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercerspaïsos:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF provenen de: El propi interessat.

4. Tractament de les dades d’assistents a esdeveniments

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per poder dur a terme l’organització i gestió dels assistents a l’esdeveniment. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: per al tractament de les dades recollides per a la seva inscripció en l’esdeveniment.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i esdeveniments.
 • Consentiment de l’interessat: per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents medis utilitzats per l’entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Entitats asseguradores, per requisit contractual.
 • Tots els medis informatius que l’entitat utilitza per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de la comunicació d’imatges per als medis de comunicació.

Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar més informació a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar més informació a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF provenen de: El propi interessat o pares i/o tutors legals.

5. Tractament de dades d’ alta de nous clients i entitats.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li comunicacions del seu interès segons l’interès demostrat sobre els nostres serveis i activitats. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: L’Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal). Entitats financeres amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat de hosting de correu electrònic (Gmail). La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules tipus protección de dades. https://policies.google.com/privacy?hl=es. Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions informatives i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus protección de dades. https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem al CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF provenen de: El propi interessat.

6. Tractament de dades dels candidats a un lloc de treball.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.