Termes i Condicions

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals les inscripcions als esdeveniments i activitats esportives en el lloc web cegarraf.cat, del qual és titular CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF (d’ara endavant, CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF.

L’inscripció comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a les diferents modalitats d’inscripció d’activitats esportives.

 

1. IDENTIFICACIÓ

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF.
  • El seu CIF és: G08871659.
  • Su domicilio social está en: Rambla Sant Jordi, s/n · 08800 Vilanova i la Geltrú- Barcelona (Espanya).
  • Està inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 0093.

 

2. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3. INSCRIPCIONS

Les inscripcions, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

Una vegada dins de cegarraf.cat, i per a accedir a les inscripcions de les diferents activitats, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en cegarraf.cat.

Per a garantir el bon funcionament de les activitats s’especificarà en cada activitat el número mínim d’inscrits.

Si no s’aconsegueix el nombre mínim d’inscripcions caldrà suspendre, totalment o parcialment, l’activitat.

L’únic cas en què es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de l’activitat.

En el cas que hi hagués termini màxim per a presentar el justificant bancari s’indicarà en el formulari.

 

4. PROCÉS

Per a realitzar qualsevol compra en cegarraf.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

  • Introduir informació en el formulari d’inscripció corresponent.
  • Acceptar la política de privacitat i els termes i condicions.
  • Transferència bancària en l’activitat que així ho requereixi.
  • Recepció confirmació via mail.

 

Així mateix és recomanable que imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions en realitzar la inscripció, així com també del comprovant de recepció enviat per CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF per correu electrònic.

 

5. PREUS

Els preus que es recullen en cegarraf.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

Els preus, es reflecteixen en el formulari corresponent de cada activitat.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data d’inscripció de l’activitat esportiva.

 

6. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

1. Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: BBVA. Número de compte: ES30 0182 9754 5402 0016 8347. Havent d’indicar la informació requerida, i fer arribar el comprovant bancari al Consell Esportiu del Garraf.

2. Pagament en efectiu.

Mitjançant el pagament directe en les oficines del CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF.

3. Targeta bancària

A través de l’aplicatiu TPV Redsys.

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari no podrà DESISTIR del contracte d’acord en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable pels següents motius:

• Prestació de serveis ja executats o començats.
• El subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o un període d’execució específics.

 

8. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 938933102, bé a través de l’adreça de correu electrònic cegarraf@cegarraf.cat.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.