Pla Català d’Esport a l’Escola

Història del Pla Català d’Esport a l’Escola

Els departaments d’Educació i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la secretaria General de l’Esport, han acordat d’impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Per a més informació podeu adreçar-vos a la pàgina web del Consell Català de L’esport (Esport a l’Escola):

pla-catala-esport-escola

Objectiu del Pla Català d’Esport a l’Escola

El Pla té com a objectiu posar a l’abast de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Els objectius del Pla són:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Agents del Pla Català d’Esport a l’Escola

El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

 • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Educació i de la Presidència (Secretaria General de l’Esport).
 • Centres Educatius públics i privats.
 • Consells Esportius.
 • Ajuntament.

Punts claus del Pla Català d’Esport a l’Escola

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AFA), així com ex alumnes o d’altres persones o entitats del barri.
 • Professionalització de la coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor del centre educatiu, principalment d’Educació Física.
 • Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
 • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

Implicació dels centres educatius

La implicació dels centres educatius que volen participar en el Pla és la següent:

 • Manifestar la voluntat de participar en el Pla Català d’Esport a l’Escola.
 • Nomenar un/a professor/a del centre com a coordinador/a del programa al centre:
  • A secundària, preferentment, un/a professor/a d’Educació Física.
  • A primària, preferentment, el mestre especialista d’Educació Física a l’escola.
 • Comprometre’s a crear l’AEE com a entitat que farà possible el desenvolupament del programa, d’acord amb els objectius del Projecte Educatiu de Centre (secundària).
 • Encarregar a l’AMPA més representativa, per mitjà del Consell Escolar, el desenvolupament del programa, d’acord amb els objectius del Projecte Educatiu de centre (primària).
 • Facilitar la participació del coordinador/a i dels dinamitzadors/es d’esport a l’escola en sessions de formació destinades a millorar la qualitat d’aplicació del Pla.
 • Establir una col·laboració directa amb el Consell Esportiu de la comarca i amb l’ajuntament corresponent per portar a terme actuacions coordinades envers l’Esport a l’Escola.
 • Demanar el suport econòmic del Consell Català de l’Esport per portar a terme les activitats que es programin.
 • Comprometre’s a lliurar tots els documents que es demanin des de la Comissió Permanent del Pla.

Centres educatius de la comarca del Garraf

Els centres educatius de la comarca del Garraf que participen en el Pla Català de l’Esport a l’Escola aquest curs són els següents:

Escola Josep Andreu Charlie Rivel Cubelles
Institut Les Vinyes Cubelles
Institut Escola El Morsell Olivella
Escola Esteve Barrachina Sitges
Escola Maria Ossó Sitges
Escola Miquel Utrillo Sitges
Escola Canigó Vilanova i la Geltrú
Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú
Escola El Margalló Vilanova i la Geltrú
Escola Ítaca Vilanova i la Geltrú
Escola Llebetx Vilanova i la Geltrú
Escola Sant Jordi Vilanova i la Geltrú
Institut Dolors Mallafrè i Ros Vilanova i la Geltrú
Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas Vilanova i la Geltrú
Escola El Pi Sant Pere de Ribes
Escola Els Costerets Sant Pere de Ribes
Escola Les Parellades Sant Pere de Ribes
Escola les Roquetes Sant Pere de Ribes
Escola Mediterrània Sant Pere de Ribes
Institut Alexandre Galí Sant Pere de Ribes
Institut Can Puig Sant Pere de Ribes
Institut Montgròs Sant Pere de Ribes
Institut Xaloc Sant Pere de Ribes