Carnet d’esportista

Carnet d'Esportista

La tramitació del Carnet d’Esportista del Consell Esportiu del Garraf comporta l’alta del seu titular en l’assegurança d’accidents esportius que l’entitat té contractada amb ASISA i que és obligatòria per poder participar en totes aquelles competicions de lleure vinculades al mateix Consell al llarg de la temporada.

L’esportista estarà donat d’alta a l’assegurança a partir del segon dia laborable posterior a la data del pagament.

La cobertura de l’assegurança finalitza el 30.09.2022

El retorn de possibles pagaments duplicats es realitzarà mitjançant transferència bancària al CC que indiqui el titular del CARNET D’ESPORTISTA.

La durada del CARNET D’ESPORTISTA és per tota la temporada (octubre-setembre) i no contempla la possibilitat de donar-se de baixa durant la mateixa.

Per obtenir el vostre carnet, si us plau, ompliu el següent formulari:

* Per tramitacions d’equips sencers contactar amb sonia@cegarraf.cat

  • DD slash MM slash YYYY
  • Preu: