Notícies

CARNET D’ESPORTISTA 21/22 (#esportpopular)

Carnet d'Esportista

Ja podeu tramitar el carnet a través de la nostra web

La tramitació del Carnet d’Esportista del Consell Esportiu del Garraf comporta l’alta del seu titular en l’assegurança d’accidents esportius que l’entitat té contractada amb ASISA i que és obligatòria per poder participar en totes aquelles competicions de futbol lleure vinculades al mateix Consell al llarg de la temporada.

TRAMITAR CARNET

www.cegarraf.cat