Notícies

COMUNICAT SAEE

RESOLUCIÓ SLT/1131/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Aquesta resolució entra en vigor el dia 22 d’abril de 2022.

NOVETATS 

Es deixen sense efecte les previsions sobre l’ús obligatori de la mascareta previstes en la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març, en els apartats següents:

  • Apartats 2.3. Ús de la mascareta.
  • Apartats 3.7.1, 3.7.2 i 3.7.3. Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives.
  • Altres apartats no rellevants pel sector esportiu. Els podeu consultar a la Resolució SLT/1131/2022, de 21 d’abril, que trobareu adjunta.

Es deixen sense efecte també la Resolució SLT/1064/2022, de 14 d’abril, per la qual s’adapten les mesures del Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en relació amb l’ús de la mascareta, així com les previsions sobre l’ús obligatori de la mascareta contingudes en els plans sectorials vigents.