Notícies

Guia d’activitats esportives adaptades al context COVID-19 (Maig 21)

Compartim amb vosaltres aquesta publicació del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona

La Guia d’activitats esportives adaptades al context de la COVID-19 per a casals esportius té com
a finalitat facilitar l’adaptació de les activitats esportives adreçades a infants, adolescents i joves.
Amb aquest recurs, la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona dona suport tècnic
als municipis de la província perquè puguin dinamitzar activitats de lleure actiu que compleixin les
mesures preventives de seguretat plantejades en el context de la pandèmia de la COVID-19.
Al llarg d’aquesta guia s’ofereixen vint-i-cinc propostes d’activitats esportives que poden servir d’inspiració per
programar les activitats d’estiu. Les propostes estan categoritzades per grups d’edat, continguts educatius i tipus
d’activitats per tal que sigui molt més senzill buscar les activitats que més s’adapten a les necessitats del grup.

www.diba.cat/es/web/esports