Notícies

Curs de Monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’Àmbit Poliesportiu (Mòdul: Procediments de tècniques i recursos de Primers auxilis)

Imprescindible disposar del mòduls  Bloc Comú ; Joc i Esport en edat escolar i Gestió de petites entitats esportives

El Consell Esportiu del Garraf organitza , els dies 21 i 22 de maig, el mòdul “Procediments de tècniques i recursos de Primers auxilis” del curs de Monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu amb titulació reconeguda per l’Escola Catalana de l’Esport i pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

PER QUÈ SERVEIX AQUEST TÍTOL?

  • El títol de monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu et permetrà registrar-te al Registre de Professionals de l’Esport (ROPEC)
  • Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives per a menors d’edat que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres educatius, les AMPA i altres entitats esportives.
  • Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI:

Per assistir a aquest mòdul, els participants hauran de reunir les condicions següents:

  • Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18 anys haurà d’adjuntar una autorització del/s tutor/s legals).
  • Acreditar que s’està en possessió de l’ESO o equivalent.
  • Disposar del mòduls  Bloc Comú* ; Joc i Esport en edat escolar* i Gestió de petites entitats esportives (*consultar  convalidacions)

PLACES LIMITADES

+ Informació