Notícies

COMUNICAT SAEE

Impostos als que habitualment estan subjectes les entitats esportives

Tot i que hi ha nombroses excepcions, els impostos als que habitualment han d’enfrontar-se les entitats són l’Impost que grava la diferència entre els ingressos i les despeses meritades durant l’exercici econòmic o IMPOST DE SOCIETATS (IS), l’impost que grava les transaccions de béns i serveis o IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i l’impost que grava les RENDES DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF).
Hi ha una quarta obligació fiscal però que no esdevé un impost pròpiament dit; ens referim al 347 o DECLARACIÓ INFORMATIVA. DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES

Podeu consultar el document en aquest enllaç

Us recordem que el SAEE, el SERVEI GRATUÏT d’assessorament i formació per a les entitats esportives del Garraf, resta  a la vostra disposició per qualsevol consulta.

Dilluns i dimecres de 15.30 a 19.30h.

Dimarts i dijous de 10.00 a 14.00h.

Telèfon de contacte: 676 621 829 / Correu electrònic: saee@cegarraf.cat

www.cegarraf.cat