Notícies

COMUNICAT SAEE

El Sistema Intern d’Informació  o Canal de denúncies

Arran de la publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions i de lluita contra la corrupció, les persones jurídiques amb més de 250 persones contractades han de disposar, a partir del 20 de maig de 2023, d’un Sistema Intern d’Informació, i les que tinguin menys de 250 persones contractades i més de 50, l’hauran d’implantar com a molt tard el dia 1 de desembre de 2023.

El Sistema Intern d’Informació, és l’anomenat “popularment” Canal de denúncies. I pot ser gestionat internament o externa, és a dir, cada entitat pot gestionar-la amb els seus propis recursos, o bé pot externalitzar el servei de gestió.

Podeu consultar més informació en aquest enllaç

Us recordem que el SAEE, el SERVEI GRATUÏT d’assessorament i formació per a les entitats esportives del Garraf, resta  a la vostra disposició per qualsevol consulta.

Dilluns i dimecres de 15.30 a 19.30h.

Dimarts i dijous de 10.00 a 14.00h.

Telèfon de contacte: 676 621 829 / Correu electrònic: saee@cegarraf.cat

www.cegarraf.cat