Notícies

COMUNICAT SAEE

Emergències forestals a Catalunya i afectació al sector esportiu

Publiquem aquest nou comunicat de servei sobre les determinades restriccions atesa l’activació simultània del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis.

Resolució INT/2293/2022, de 18 de juliol

Resum de l’afectació al sector esportiu

www.cegarraf.cat