Esports Individuals JEEC

Tennis Taula

tennis-taula

Normatives i Reglaments

  • Normativa General
  • Protocol Accidents
    • Comunicat d’accident
  • Normativa Tècnica Tennis Taula
  • Resum Infraccions i Sancions
  • Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Competició Escolar

Properament

Formulari d’Inscripció Tennis Taula

+