Tràmits

Inscripció Activitats

La data límit per enviar el formulari es 15 dies abans de l’activitat escollida.

Algunes activitats de les proposades tenen límit màxim de participants. En cas de superar aquest límit es respectarà l’ordre d’inscripció a les mateixes.