Esports de Lleure

Pre-inscripció Temporada 2021/2022

(només equips de nova incorporació)

QUOTA DE PRE-INSCRIPCIÓ: 100 €/equip.

L’ingrés caldrà realitzar-lo a:

BBVA ES30 0182 9754 5402 0016 8347

En el comprovant de l’ingrés bancari cal que hi figuri:

LLIGA DE FUTBOL 7 i el NOM DE L’EQUIP

  • Els equips que hagin tramitat correctament aquesta pre-inscripció optaran, mitjançant sorteig, a cobrir les places disponibles.
  • Per tal de donar validesa a aquesta pre-inscripció d’equip, caldrà presentar el justificant bancari de 100€ abans del dia 3 d’octubre de 2021, via correu electrònic: cegarraf@cegarraf.cat
  • En cas de no accedir a una de les places disponibles es retornarà la totalitat del dipòsit el mateix dia del sorteig.
  • En el supòsit que un equip guanyi una de les places vacants i renunciï a la mateixa, no es retornarà el dipòsit.