Esports de Lleure

Inscripció Temporada 2021/2022

(només equips participants temporada 2020/2021)

QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 295 €/equip + 90 €/dipòsit.

L’organització comunicarà a cada equip l’import pendent de liquidar.

L’ingrés caldrà realitzar-lo a:

BBVA  ES30 0182 9754 5402 0016 8347

En el comprovant de l’ingrés bancari cal que hi figuri:

LLIGA DE FUTBOL 7 i el NOM DE L’EQUIP

Per tal de donar validesa a la inscripció d’equip caldrà presentar el justificant de l’ingrés bancari abans del dia 26 de setembre de 2021, via correu electrònic: cegarraf@cegarraf.cat

Totes les inscripcions que no mantinguin aquesta condició no tindran validesa per a la confecció del campionat de la Lliga de Futbol 7 per la present temporada 2021/2022.