Esports de Lleure

LLIGA COMARCAL FUTBOL-7
Pre-inscripció Temporada 2022/2023

(Només equips de nova incorporació)

  • Els equips que hagin tramitat correctament aquesta pre-inscripció optaran, mitjançant sorteig, a cobrir les places disponibles.
  • Aquest dipòsit anirà a compte de la quota d’inscripció  si l’equip aconsegueix una plaça en la competició.
  • En cas de no accedir a una de les places disponibles es retornarà la totalitat del dipòsit el mateix dia del sorteig.
  • En el supòsit que un equip guanyi una de les places vacants i renunciï a la mateixa, no es retornarà el dipòsit.

DATA MÀXIMA PRE-INSCRIPCIÓ: 2 D’OCTUBRE DE 2022