Esports de Lleure

LLIGA COMARCAL FUTBOL-7
Inscripció Temporada 2022/2023

(Només equips participants temporada 2021/2022)

  • QUOTA D'INSCRIPCIÓ:
    295 €/equip (250 € si el pagament es realitza abans del 5 d’agost)

DATA MÀXIMA D’INSCRIPCIÓ: 25 DE SETEMBRE DE 2022