Carnet d’esportista 21/22

Carnet Esportista 20-21

La tramitació del Carnet d’Esportista del Consell Esportiu del Garraf comporta l’alta del seu titular en l’assegurança d’accidents esportius que l’entitat té contractada amb MGC i que és obligatòria per poder participar en totes aquelles competicions de lleure vinculades al mateix Consell al llarg de la temporada.

L’esportista estarà donat d’alta a l’assegurança a partir del segon dia laborable posterior a la data del pagament.

La cobertura de l’assegurança finalitza el 30.09.2021

El retorn de possibles pagaments duplicats es realitzarà mitjançant transferència bancària al CC que indiqui el titular del CARNET D’ESPORTISTA.

La durada del CARNET D’ESPORTISTA és per tota la temporada (octubre-setembre) i no contempla la possibilitat de donar-se de baixa durant la mateixa.

Per obtenir el vostre carnet, si us plau, ompliu el següent formulari:

* Per tramitacions d’equips sencers contactar amb sonia@cegarraf.cat


Concepte: CARNET ESPORTISTA 2020/2021

He llegit i entès les cobertures i protocol, i accepto la Política de Privacitat i els Termes i Condicions