Transparència

Estatuts

Comissió Directiva

Memòria econòmica 2018

Liquidació Pressupost 2018

Informe verificadors comptables

Pressupost 2019

Acta assemblea 27.06.19

Memòria activitats 18/19