Tràmits

Activitats Suport Tasca Docent

Inscripció Activitats

La data límit per enviar el formulari es 15 dies abans de l’activitat escollida. Algunes activitats de les proposades tenen límit màxim de participants. En cas de superar aquest límit es respectarà l’ordre d’inscripció a les mateixes.

+

Inscripció Activitats Aquàtiques

La data límit per enviar el formulari es 15 dies abans de la data escollida per fer l’activitat. Aquesta activitat té un aforament màxim de 50 participants/dia escollit. En cas de superar aquest límit es respectarà l’ordre d’inscripció a les mateixes. De dilluns a divendres els mesos d’octubre, novembre, març, abril. El mes de maig fins […]

+

Inscripció a Joc Cultura i Esport a la Masia d’En Cabanyes

La data límit per enviar el formulari es 15 dies abans de l’activitat escollida

+