Esports Individuals JEEC

Formulari d’Inscripció Tennis Taula

Nom *:

Cognoms *:

Data naixement *:

Col·legi/Entitat *:

Núm. CATSALUT:

Sexe *:

Responsable *:

Nom Responsable *:

Telèfon Responsable *:

Correu electrònic *:


* Manifesto que el nen/nena és APTE per la pràctica de l'esport, l'autoritzo a participar en les activitats programades i que en cas de precisar assistència mèdica pugui ser traslladat/da a un centre mèdic per part del Consell.

* Autoritzo que la imatge del nen/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats de la Competició Comarcal en les accions de comunicació del Consell Esportiu del Garraf.

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/tutora *:

DNI *:

* Camps obligatoris

Per fer efectiva la inscripció caldrà fer l'ingrès de l'import de la Fitxa d'Esportista (15,50€) a BBVA:

ES30 0182 9754 5402 0016 8347

  • Per garantir el bon funcionament de la Competició, caldrà un nombre mínim de participant per categoria.
  • Si no s’aconsegueix el nombre mínim de inscripcions caldrà suspendre, total o parcialment, la competició.
  • L’únic cas en que es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de la competició.