Esports Individuals JEEC

Fitxa d’Entitat JEEC 2016/2017

Nom de l'entitat *:

NIF *:

Adreça de l'entitat *:

Població *:

CP *:

Telèfon Mòbil *:

Telèfon Fix :

Correu electrònic *:

Domiciliació bancària (IBAN) *
ES

Responsable esportiu

Nom i cognoms *:

NIF *:

Adreça :

Població :

CP :

Telèfon Mòbil *:

Telèfon Fix :

Correu electrònic *:

* Camps obligatoris

Per tal de donar validesa a la fitxa d’Entitat, s’haurà d’enviar aquest formulari abans del 25 de setembre de 2016