Esports d’Equip JEEC

Inscripció d’Esports d’Equip JEEC 2020/2021

  • Pista de joc

  • :

ELS EQUIPS D’UNA MATEIXA ENTITAT NO PODRAN COINCIDIR EN LA MATEIXA HORA DE JOC A NO SER QUE LA INSTAL·LACIÓ DISPOSI DE DOS O MÉS CAMPS DE JOC.

ELS HORARIS DE JOC S’HAURAN D’ADAPTAR A ALLÒ QUE ESTABLEIX LA NORMATIVA GENERAL DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA NOSTRA COMARCA.

Per tal de donar validesa a la inscripció d’equip, s’haurà d’enviar aquest formulari abans del 11 d’octubre del 2020.