Tràmits

Esports d’Equip JEEC

Fitxa d’Entitat JEEC 2022/2023

 

+

Inscripció d’Esports d’Equip JEEC 2022/2023

 

+

Sol·licitud d’Ajornament JEEC

 

+

Autorització Categoria Superior

 

+

Autorització Canvi Consell Esportiu

 

+

Autorització Patologies

 

+

Autorització Repetidors

 

+

Autorització Nens Equips Femenins

 

+