Esports de Lleure

Pre-inscripció Temporada 2016/2017

(només equips de nova incorporació)

Nom de l'equip *:

Nom del responsable *:

DNI responsable *:

Correu electrònic *:

Telèfon de contacte *:

* Camps obligatoris

QUOTA DE PRE-INSCRIPCIÓ: 100 €/equip.

L’ingrés caldrà realitzar-lo a:

CATALUNYA CAIXA 2013 3231 07 0210210921

En el comprovant de l’ingrés bancari cal que hi figuri:

LLIGA DE FUTBOL 7 i el NOM DE L’EQUIP

  • Els equips que hagin tramitat correctament aquesta pre-inscripció optaran, mitjançant sorteig, a cobrir les places disponibles.
  • Per tal de donar validesa a aquesta pre-inscripció d’equip, caldrà presentar el justificant bancari de 100€ abans del dia 11 de setembre de 2016 a l’oficina del Consell Esportiu del Garraf (Complex Municipal de Futbol de Vilanova i la Geltrú, Rbla. Sant Jordi s/n).
  • En cas de no accedir a una de les places disponibles es retornarà la totalitat del dipòsit el mateix dia del sorteig.
  • En el supòsit que un equip guanyi una de les places vacants i renunciï a la mateixa, no es retornarà el dipòsit.