prova 4

INSCRIPCIÓ TEMPORADA FUTBOL 7


Inscripció Tennis Taula

 • Per fer efectiva la inscripció caldrà fer l'ingrès de l'import de la Fitxa d'Esportista (15,50€) a BBVA: ES30 0182 9754 5402 0016 8347
  • Per garantir el bon funcionament de la Competició, caldrà un nombre mínim de participant per categoria.
  • Si no s’aconsegueix el nombre mínim de inscripcions caldrà suspendre, total o parcialment, la competició.
  • L’únic cas en que es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de la competició.

Minicampus

 • Import: 30€/55€/90€/175€ Per fer efectiva la inscripció caldrà fer l'ingrès de l'import de l'activitat a BBVA-Catalunya Caixa:
  ES30 0182 9754 5402 0016 8347
  • Per garantir el bon funcionament de les activitats el nombre mínim d’inscrits ha de ser de 15 participants per torn.
  • Si no s’aconsegueix el nombre mínim de inscripcions caldrà suspendre , total o parcialment , l’activitat.
  • L’únic cas en que es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de l’activitat.
  D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer del qual és titular CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Tanmateix, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF situat a Rambla Sant Jordi, s/n – 08800 - Vilanova i la Geltrú - Barcelona.

PRE-INSCRIPCIÓ TEMPORADA FUTBOL 7


Préstec de material

 • Condicions del préstec:

  • La cessió del material tindrà una fiança de 50€ per a totes aquelles escoles, instituts i entitats esportives de la comarca.
  • La fiança serà retinguda integrament, si el material es retorna trencat i no reposat o si no es compleix la data límit de devolució del material.
  • LES DESPESES DE REPARACIÓ O REPOSICIÓ ocasionades per un ús indegut DEL MATERIAL SERAN ASSUMIDES PER L’ENTITAT SOL·LICITANT.
  • El material es podrà tenir en préstec un màxim de 5 setmanes.
  • El material de préstec estarà disponible durant el curs escolar.