prova 3

Inscripció Escacs


Inscripció Reciclatge Tutors de Joc

 • L'assistència al curs de reciclatge és obligatori per a tots els inscrits. La participació en aquest curs formatiu suposa l'acceptació de la Normativa interna del Consell Esportiu del Garraf i l'organització es reserva el dret de modificar algun aspecte del curs.

  D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer del qual és titular CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

  Tanmateix, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF situat a Rambla Sant Jordi, s/n – 08800 - Vilanova i la Geltrú - Barcelona.


Inscripció Tasca Docent


SOL·LICITUD DAJORNAMENT

 • (A omplir exclusivament per l'equip local)
 • :
 • :
 • AJORNAMENT DE PARTITS

  Els equips que juguin com a locals i vulguin ajornar un partit, caldrà que omplint el formulari de la web de canvi d’hora, lloc i instal·lació fins el dimarts a les 18 hores anterior a la data del partit.

  Els equips que juguin com a visitants necessitaran la conformitat de l’equip contrari. La conformitat la donarà l'equip local omplint el formulari de la web fins el dimarts a les 18 hores anterior a la data del partit.

  Si per qualsevol motiu , justificable, els dos equips acorden ajornar un partit fora del termini previst , caldrà que l’equip que jugui com a local faci arribar al Consell el formulari de la web abans de les 13 hores del dia anterior a la data del partit.

  El cost d'aquest ajornament (15€) serà facturat a l'equip local.

  No s’acceptarà cap canvi telefònicament.

  Els ajornaments no imputables als equips, o per requeriment dels/les responsables dels jocs, seran novament programats per l’organització. En aquest cas, el/la coordinador/a de cada entitat haurà de posar-se en contacte amb les oficines del Consell Esportiu del Garraf el matí del dimecres immediat a la suspensió per tal d’informar-se de la nova data assenyalada. La ignorància de la programació per incompliment d’aquesta norma no eximeix la responsabilitat de no presentar-se a una competició.