Notícies

L’Esport extraescolar en el context de la COVID-19

Compartim el document “Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19” publicat per la Diputació de Barcelona.

Atesa la importància de promoure i mantenir les activitats esportives extraescolars pel seu alt impacte en el benestar i desenvolupament integral dels infants i joves, la Diputació de Barcelona publica un document amb Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19.

Aquest document té com a finalitat oferir una proposta de mesures preventives en l’àmbit de les activitats esportives extraescolars per a estructurar la tornada a l’activitat, per tal de reduir el risc de contagi i transmissió del virus SARS-CoV2, i, en cas que es produeixi, facilitar-ne el rastreig i la traçabilitat.

Es tracta d’oferir recomanacions a les entitats organitzadores d’activitats esportives extraescolars d’infants, adolescents i joves en instal·lacions escolars o en equipaments esportius municipals i que reben suport municipal.

Cal tenir en compte que aquestes recomanacions s’hauran d’ajustar a la normativa sobre mesures de prevenció de la covid-19 que estigui vigent en cada moment.

Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19.