Notícies

LA IGUALTAT ÉS SALUDABLE

Us presentem el document “La igualtat és saludable. Recomanacions contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut” difós per l’Institut Català de les Dones, que recull un Decàleg de recomanacions i propostes per revertir els efectes nocius dels estereotips de gènere en la salut de la ciutadania i avançar en igualtat i salut.

La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols i estereotips atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut, i permet identificar biaixos androcèntrics que es donen per factors socials, genètics, biològics, atenció, diagnòstic, tractament, etc.

El document posa de manifest que les dones presenten més malalties cròniques o que se’ls assigna la responsabilitat d’assumir el treball de cura (infants, famílies persones discapacitades, etc.), una feina sovint no reconeguda. I a l’hora de parlar de salut, és una realitat inqüestionable que la pràctica de l’activitat física i l’esport en igualtat d’oportunitats, són fonamentals per al benestar de les persones i la seva socialització.

Aquest document ha estat elaborat pel Grup de Treball d’anàlisi de la imatge pública de les dones (Grup de Treball d’Estereotips) de l’Observatori d’Igualtat de Gènere, del qual forma part activa la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física mitjançant la intervenció de persones expertes a analitzar la perspectiva de gènere a l’esport i l’activitat física i l’educació física de l’Institut Nacional d‘Educació Física de Catalunya, INEFC.

La igualtat és saludable. Recomanacions contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut”

DECÀLEG