Notícies

Comunicat de la SGEAF

Comunicat  sobre l’afectació a l’esport català de la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19

Arran de la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física comunica l’afectació que aquestes tindran en el sector esportiu i de l’activitat física a partir del proper dilluns 21 de desembre i fins a l’11 de gener:

  1. Es mantenen les mesures vigents pel que fa a les condicions d’obertura (aforaments màxims, ús de vestidors, etc.) tant de les instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure com en els coberts, amb la següent excepció:
  • En instal·lacions esportives cobertes (gimnasos, centres de fitnes, pavellons i similars), les activitats esportives practicades col·lectivament hauran d’evitar-se o, si es fan, desenvolupar-se amb l’ús de mascareta. S’entenen per activitats esportives practicades col·lectivament aquells entrenaments d’esports col·lectius en instal·lacions cobertes (futbol sala, handbol, bàsquet, etc.), així com aquelles activitats dirigides i practicades de manera grupal (p.ex. ciclisme de sala, aeròbic, etc.).
  • Als efectes de la present Resolució, no tindran la consideració d’activitats esportives practicades col·lectivament aquells esports que es desenvolupin en format parelles (pàdel, esquaix, tennis, tennis taula, etc.) o un contra un, i, per tant, no els serà d’aplicació les restriccions descrites.
  1. La limitació de mobilitat comarcal, que serà efectiva de dilluns a diumenge, també s’aplica a la pràctica esportiva. Per tant, els/les esportistes només podran desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència.
  1. No es troben afectats per les limitacions dels punts 1 i 2 els centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional. Tampoc afecten al col·lectiu d’esportistes que tinguin la consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol.

La SGEAF manté la crida al sector i a la ciutadania per tal que la pràctica d’activitat esportiva es faci amb responsabilitat, prudència i sentit comú.

Comunicat de la SGEAF