Minijocs

Inscripció Minijocs Minibàsquet 27-01-2018

Nom *:

Cognoms *:

Data naixement *:

Col·legi/Entitat *:

Núm. CATSALUT *:

Sexe *:

Responsable *:

Nom Responsable *:

Telèfon Responsable *:

Correu electrònic *:


* Manifesto que el nen/nena és APTE per la pràctica de l'esport, l'autoritzo a participar en les activitats programades i que en cas de precisar assistència mèdica pugui ser traslladat/da a un centre mèdic per part de la organització .

* Autoritzo que la imatge del nen/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats de la Competició Comarcal i en les accions de comunicació del Consell Esportiu del Garraf.

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/tutora *:

DNI *:

* Camps obligatoris

Per fer efectiva l’inscripció caldrà fer el pagament de 2€ el mateix dia de l'activitat.

  • Per garantir el bon funcionament de l'activitat, caldrà un nombre mínim de participants.
  • Si no s’aconsegueix el nombre mínim de inscripcions caldrà suspendre , total o parcialment , l'activitat.
  • L’únic cas en que es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de l'activitat.