Escacs

Formulari d’Inscripció Escacs

Inscripció Escacs

  • Data límit d'inscripció: 11 de març de 2020. Aquesta activitat té un cost de 4€/participant, que s’haurà de fer efectiu el primer dia de competició. Per garantir el bon funcionament de la Competició, caldrà un nombre mínim de participant per categoria. Si no s’aconsegueix el nombre mínim de inscripcions caldrà suspendre , total o parcialment , la competició. L’únic cas en que es retornarà la totalitat l’import pagat serà la suspensió de la competició.