Esports Individuals JEEC

Escacs

escacs

Normatives i Reglaments

  • Normativa General
  • Protocol Accidents
    • Comunicat d’accident
  • Normativa Tècnica Escacs
  • Resum Infraccions i Sancions
  • Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Competició Escolar

Properament

Formulari d’Inscripció Escacs

+