Esports d’Equip JEEC

Handbol

handbol

Normatives i Reglaments

  • Normativa General
  • Annex Adaptacions COVID-19
  • Protocol Accidents
  • Normativa Handbol CEBLLOB
  • Resum Infraccions i Sancions
  • Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya