Esports d’Equip JEEC

Futbol 7

futbol-7

 Normatives i Reglaments

  • Normativa General
  • Protocol Accidents
    • Comunicat d’accident
  • Normativa Futbol 7 JEEC
    • Annex Normativa
  • Resum Infraccions i Sancions
  • Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Competició Escolar

Properament