Esports d’Equip JEEC

Comitè de competició

Acta Comitè Competició nº 1

Acta Comitè Competició nº 2

Acta Comitè Competició nº 3

Acta Comitè Competició nº 4

Acta Comitè Competició nº 5

Acta Comitè Competició nº 6

Acta Comitè Competició nº 7

Acta Comitè Competició nº 8

Acta Comitè Competició nº 9

Acta Comitè Competició nº 10

Acta Comitè Competició nº 11

Acta Comitè Competició nº 12

Acta Comitè Competició nº 13

Acta Comitè Competició nº 14

Acta Comitè Competició nº 15

Acta Comitè Competició nº 16

Acta Comitè Competició nº 17

Acta Comitè Competició nº 18

Acta Comitè Competició nº 19